Karma og tilgivelse

Karma er et grunnleggende prinsipp innen buddhismen og andre østlige filosofiske retninger. Konseptet er enkelt nok å forstå: gode gjerninger lønner seg, mens onde gjerninger straffer seg. I vitenskapen er det vanlig å snakke om kausalitet, også kjent som årsak og virkning. Det heter seg dessuten i buddhismen at vi som sjeler ikke straffes av noen gud utenfor oss selv for våre dårlige handlinger, og at det vonde vi opplever er noe vi påfører oss selv.

Det er vanlig å snakke om karmisk gjeld, og buddhistisk lære vil ha det til at enkelte ugjerninger blir vi stilt til ansvar for mye senere enn da de fant sted. Når sjelen går gjennom samsara (fødsel, død og gjenfødelse) lærer vi spirituelle lekser og lever ut konsekvensene av vår egen karma. Ofte blir vi ikke møtt med (de gode og dårlige) følgene av våre tidligere handlinger før vi atter en gang har blitt født på ny.

Kanskje du for eksempel ertet noen for frisyren deres da du var yngre, for så å oppleve hårtap senere i livet – eventuelt i ditt neste liv? Med klinikker som Nordic Hair er det riktignok enkelt å få bukt med den slags i dag, men tap av hår er noe de fleste av oss skulle vært foruten uansett. Dette er et ganske mildt eksempel på hvordan vi, ifølge buddhistisk lære, tvinges til å høste det vi sår. Hvis dette er tilfellet, kan vi stille et meget interessant spørsmål.

Karma gjennom livene

Er det kanskje slik at livet er rettferdig likevel – eller rettere sagt at summen av livene våre er det? Et hjertesukk folk ofte kommer med, er jo at livet ikke er rettferdig. Men kanskje vil vi se annerledes på etter at vi, etter å ha gått gjennom den ene reinkarnasjonen etter den andre, endelig har oppnådd nirvana? Å dvele ved slike spørsmål byr på litt av et hodebry, men å forsøke å se livet i en slik større sammenheng har vi ikke vondt av.

Enten vi tror på karma eller ikke, er det interessant å tenke på at ugjerninger andre har gjort mot oss kommer til å få konsekvenser for vedkommende. Kanskje gjør vår buddhistiske tankegang at vi ikke ønsker ta hevn, og heller overlate det hele til kausaliteten? Ved å avstå fra å utøve hevngjerrige handlinger lar vi dessuten vær å skape en enda større kjedereaksjon, skal vi tro buddhismen.

Det er altså bedre ikke å ta hevn, men heller la karma gjøre arbeidet. Ofte er dette selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Og hva så med tilgivelse? Det å tilgi kan gagne deg selv like mye som den andre parten, og er kanskje det som skal til for å stoppe negative følelser, negative handlinger og ytterligere dårlig karma.

Add a Comment

mts_point_pro