Sjelevandring og gjenfødelse

Disse er fine, norske synonymer til ordet reinkarnasjon, som stammer fra latin. I buddhismen brukes dessuten gjerne begrepet isamsara/i for å beskrive sjelens kretsløp fra fødsel til død, og så til gjenfødelse.

Mange er interesserte i buddhistisk lære fordi aktiviteter som yoga og meditasjon kan hjelpe med å ta brodden av hverdagens mas og kjas, og er kanskje mindre opptatte av spørsmålene om hvor de skal når de vandrer heden. Ikke alle har tid og overskudd til å kontemplere over livets store spørsmål, og er kun ute etter å lære teknikker som kan redusere stress.

Dette er forståelig nok, ettersom livene våre ofte er fulle av ansvar, og mennesker som trenger vår fulle oppmerksomhet. Mange driver dog med meditasjon for å oppnå løsrivelse, altså at volumet på livet blir skrudd ned noen hakk. Dette er for å få en etterlengtet ro i sjelen. Når dette så oppnås og vi begynner å kjenne på vår egen indre ro, er det fort gjort at vi plutselig har overskudd til å begynne å lure på om vi skal videre etter at kroppen har sluttet å fungere, eller om dette livet er alt vi har.

Har vi levd før?

«Vi lever bare en gang», er noe vi ofte tar oss selv i å si. Men gjør vi egentlig det? I følge buddhismen, så vel som andre filosofer og retninger, går alle vesener gjennom mange liv. Vi inkarnerer inn i fysiske kropper for å oppleve nettopp det å være i et fysisk legeme, og vi har et langsiktig mål om å heve oss over negative følelser, emosjoner og sinnstilstander som ankrer oss i det fysiske. Målet er å oppnå en mer opplyst tilstand som er fri fra disse sterke inntrykkene, også kjent som Nirvana.

Det finnes de som forteller historier om minner de har fra tidligere liv, og det sies at særlig barn tidvis rapporterer at de kan huske å vært en annen person for ikke så altfor mange år siden. Folk som forteller om slike minner, blir gjerne møtt med åpenhjertet nysgjerrig hos noen, og militant skepsis blant andre. Gyldigheten til slike historier kan hverken bevises eller motbevises, og dermed er vi egentlig like langt. Men det får oss til å undre.

Hvorvidt sjelen lever videre etter kroppens død er det nok mange av oss som gjerne skulle ha visst svaret på. Mange drar på spirituelle reiser for å ta meditasjonskurs i land langt borte, mens andre ikke vektlegger endringer i geografisk lokasjon og heller mediterer hjemme. For de førstnevntes del, kan det være en idé å sjekke ut https://www.centum.no for tips til gunstige lån, hvis man trenger litt ekstra penger for å kunne reise.

Meditering for å oppnå sinnsro, bedre selvinnsikt og det å komme i kontakt med seg selv er noe vi alle kan nyte godt av, men det svarer likevel ikke på spørsmålet om hvorvidt sjelevandringen er et faktum. Og kanskje finner vi det ikke ut før vi er døde, for så å glemme det igjen når vi en gang fødes på ny.

Add a Comment