Oversettelser av buddhistiske tekster

Colorful (green, white, red) Tibetan Buddhist prayer flags fluttering against a cloudy blue sky (close-up).

Sanskrit er et av de eldste språkene vi har som fremdeles er i bruk. Ikke bare er vi heldige som fremdeles har tilgang på mennesker som fremdeles kan snakke og skrive dette språket, vi har også tilgang på litteratur fra så langt tilbake som 500 f.Kr, som detaljerer grammatikken i sanskrit. Sanskrit, som er den formelle delen, og prakrit, som var mer dagligtale, er en del av språkgruppen som vi kan spore de fleste europeiske språk tilbake til, og har vært uvurderlig for både lingvister og antropologer. Vestlige lærdes arbeid med å lære sanskrit begynte på 1600-tallet. Overraskende nok fra de som på den tiden var kolonialister og imperialister – som ikke akkurat kjent for å respektere kulturene de underla – og de la fort merke til at dette sannsynligvis var urformen av språkene deres.

I mange tilfeller er det den buddhistiske filosofien som har vært bevarende for mye av den eldre litteraturen. Hos DSBC (digital buddhist sanskrit canon) kan du i dag finne mange originaltekster, som er inspirerende å se på, selv om språket er ukjent for de fleste.

Viktige tekster

golden buddhist prayer wheels

Buddhismen har ingen bøker som er tilsvarende bibelen eller koranen direkte, selv om de kanskje originalt var planlagt å bli lest på samme måte. Tipitaka er en av de eldste tekstene som beskriver livet og læren til Buddha. Ikke bare gir denne teksten en innsikt i den originale formen for buddhisme, den har også hatt en ubrutt linje med tilhengere helt tilbake til Buddhas tid, kalt Theravada. Disse følger fremdeles de samme tradisjonene og tolker tekstene på samme måte, som gir oss en unik praktisk innsikt. Mahayana-sutraene var veldig viktige for videre utvikling av buddhistisk filosofi, og forsterket idéen om at alle kunne bli opplyste, ikke bare de dedikerte munkene. Den siste boken er Bardo Tödröl, den tibetanske dødeboken, som veileder oss i møte med døden.

Oversettelser av Kåre Lie

Kåre Lie er en av de som har vært aktive i å oversette buddhistiske tekster til norsk, fra både engelsk og pali. Takket være ham har vi fått Dhammapada, tekster fra Dalai Lama og praktiske bøker om meditasjon og yoga, som i tillegg til å være korrekte oversettelser også er skrevet av en person som har den nødvendige kompetansen til å kunne gjøre oversettelsene poetiske og verdig innholdet.

Add a Comment

mts_point_pro