Yoga og meditasjon i buddhismen

Buddhismen er en av de største verdensreligionene, med stadig voksende antall tilhengere over hele verden. Meditasjon er en stor del av grunnen til den økte interesse for buddhismen de siste årene. New Age-bevegelsen har blant annet inkludert buddhistiske temaer. Meditasjon er også inkludert innen moderne psykologi, for behandling av psykiatriske pasienter. Buddhismen har jo til og med inspirert filmer, som for eksempel Matrix-trilogien skal være knyttet til buddhistisk filosofi. Det er fortsatt mange som tror at buddhismen er en religion, når det egentlig er mye mer enn det. Buddhismen er ikke en religion, men fungerer mer som et livssyn siden det ikke påberoper seg en gudstro. Buddhismen er basert på læren om Buddha, for veien ut av lidelsen gjennom fullstendig oppvåkning. Buddhismens etikk går ut på prinsippene om å respektere all liv og holde en måteholden livsførsel. I praksis er fokuset på etisk-moralsk selvdisiplin, meditativ konsentrasjon og uforbeholden kjærlighet som danner grunnlag for utviklingen av sann visdom.

Yoga og meditasjon er bra for helsen!

Det som er mer integrert i buddhismen er yoga og meditasjon. Meningen med det er at det skal fungere som redskaper for å komme gjennom livet bygget på fred og klokhet. I buddhismen handler det ikke om spørsmål omkring guds eksistens. Siddartha mente at eksistensen allerede er kompleks nok. Han styrte unna spørsmål om guds eksistens, og at universet er uendelig. Det som derimot var hans hovedfokus var å forstå tanker, følelser og ikke minst handlinger. Meningen er å oppnå nirvana, med tilstanden av en dyp fred i harmoni med kosmos. Buddhismens grunnlag stammer fra fire edle sannheter om livet, og den åttedelte vei som skal integreres. Det er blant annet ganske mange som praktiserer yoga og meditasjon. Mange opplever mer klarhet, selvinnsikt og følelse av å være et komplett menneske. I en hverdag preget av mye stress og daglige gjøremål kan redusere livskvaliteten. Nå praktiseres yoga i hele verden, mer enn noen gang. I følge forskning så er yoga stressreduserende, og bedrer livskvaliteten. For å kunne finne roen fra en stressfylt hverdag, fungerer meditasjon for å holde roen i kropp, sjel og sinn.

Mindfulness — mindre stress og mer nærvær

Mindfulness er en meditasjonsform som har sitt opphav fra buddhismen. Det som er med mindfulness er at det kan praktiseres av alle, uansett tro! Mindfulness er direkte oversatt til oppmerksom nærvær. Altså å være tilstede her og nå. Man får en trening på tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og ikke minst den bevisst formen for oppmerksomhet. Kort forklart, at du skal eie øyeblikket! Det er ikke unormalt at oppmerksomheten vår blir forstyrret av for mye stress og bekymringer. Vi stresser over ting som har skjedd og bekymringer om fremtiden. Med mindfulness får du trent opp evnen til å være tilstede i øyeblikket. Slik lærer man å slappe av og ikke bekymre om annet fordi vi er “her og nå”. Det akkurat som i læren om buddha om å leve i nåtid og akseptere det som er. Har du en drøm om å pusse opp et eget yogastudio i hjemmet? Den drømmen kan du oppfylle med et lite forbrukslån på dagen fra Sambla, hvor de vil sammenligne alle bankene med lavest rente.

Add a Comment

mts_point_pro